Bildiri

Geleneksel biçimde hazırlanmış, bir birey ya da grubun kuramsal, görgül veya uygulamalı araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunumlardır. Bildiriler kongre alt temalarına veya konu alanlarına göre gruplandırılır. Kongredeki her bir oturumda, bir oturum başkanı tarafından 7 bildiri sunumuna yer verilecektir. Her bir sunum en fazla 10 dakika olacak, bütün sunumlar bittikten sonra 10 dakika genel tartışmaya ayrılacaktır. Oturum başkanı bir oturum için ayrılan toplam sürenin aşılmamasına dikkat edecek, bu kapsamda gerekirse bildiri sunumlarına ayrılan sürenin 1-2 dakika kısaltılmasını talep edebilecektir. Sunum yapacak katılımcılarımızın buna hazırlıklı olmaları ve mümkünse sunumlarını 8-10 dakika olacak şekilde hazırlamaları uygun olacaktır. Başvurularda ilk yazar olarak belirtilen yazar aynı zamanda sorumlu sunucu olarak belirlenir. “İlk Yazar” bildiri özetini göndermekten, kabul süreciyle ilgili diğer yazarları bilgilendirmekten sorumludur. Sunu masasında bu kişinin adı yazılı olarak bulunacaktır. Sunum dili Türkçe’dir.

  • Kongrede sunulacak bildiri özeti 300-500 kelime arasında olmalıdır.
  • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç yer almalıdır.
  • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
  • Özet Kitapçığında yer alacak özetiniz için BİLDİRİ ÖZET ŞABLONU'nu
  • bilgisayarınıza indirerek bu formatta oluşturunuz. Yükleyeceğiniz dosya adı [Bildiri No]_Nolu Bildiri _[İlk yazar Ad Soyad] şeklinde olmalıdır. “Dosya Gönder” kısmına tıklayarak bildiri numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Dosyanızın Microsoft (.doc) veya Microsoft (.docx) formatlarından birisinde olduğundan ve format bölümünde doğru seçeneği işaretlediğinizden emin olunuz. Birden fazla dosya yüklediğinizde sisteme en son yüklediğiniz geçerli olacaktır.
  • Kabul edilen bildirilerin düzeltmeleri yazar(lar) tarafından yapılacak olup sisteme yüklenen düzeltilmiş versiyonlarında Kongre Kurulları tarafından herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.