Kurullar

A. Onur Kurulu

Prof. Dr. Ziya SELÇUK - Milli Eğitim Bakanı (Tensip buyurmaları halinde)

Ali ARSLANTAŞ - Burdur Valisi

Prof. Dr. Adem KORKMAZ - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

B. Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı

Prof. Dr. Adnan BOYACI - MEB Öğr. Yet. ve Gel. Genel Müdürü

Prof. Dr. Sibel KARAKELLE - MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Dündar YENER - FEAD Başkanı

C. Düzenleme Kurulu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MEB

Prof. Dr. Dilek ERDURAN AVCI (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Fikret KORUR (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Hasan GENÇ

Doç.Dr. Alattin URAL

Doç. Dr. Erdal TAŞLIDERE

Doç. Dr. Huriye DENİŞ ÇELİKER

Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan MIHLADIZ TURHAN

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜREL

Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Işıl AÇIK DEMİRCİ

Dr. Öğr.Üyesi Hatice BELGE CAN

Arş. Gör. Dr. Ercan TATLİ

Arş. Gör. Dr. Mehmet KARABAL

Arş. Gör. Dr. Derya CAN

Arş. Gör. Dr. Katibe Gizem YIĞ

Arş. Gör. Dr. Okan ARSLAN

Arş. Gör. Dr. Halil ÖNAL

Arş. Gör. Numan BADEMLİ

Öğr. Gör. Dr. Gürkan GÖÇER

Öğr. Gör. Hüseyin KARAOĞLU

Öğr. Gör. Tarık KABAK

Öğr. Gör. Gökhan TURAN

Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ

Öğr. Gör. Emin AKTÜRK

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Dr. Volkan Hasan KAYA (Düzenleme Kurulu Başkan Yrd.)

Güven YILMAZ (MEB Koordinatör)

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Emre ÇAY

Salim OĞUZ

Halil NAMAL

Gül Pınar ŞAVKLI YAYLA

C. Bilim Kurulu

“Üniversitelerimizin matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümlerindeki öğretim elemanları ile temel eğitim bölümlerinde fen, matematik, fizik, kimya ve biyoloji eğitimi alanlarında doktorasını bitiren öğretim elemanları kongre bilim kurulunun potansiyel üyeleridir.”

Liste kesinleştiğinde burada ilan edilecektir.