Paneller


PANEL: "Sürdürülebilir Eğitim Odağında 21. Yüzyıl Öğrenen ve Öğreten Becerileri"

Moderatör:
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ

Bursa Uludağ Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Adnan BAKİ

Trabzon Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Ali ERYILMAZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Atatürk Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Murat GÜNEL

Koç Okulu


PANEL: "Uzaktan Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Moderatör:
Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN

Hacettepe Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU

Balıkesir Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Ali Günay BALIM

Dokuz Eylül Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Arif ALTUN

Hacettepe Üniversitesi


PANEL: "Pandemi Sürecinde Eğitimci Olmak"

Moderatör:
Prof. Dr. Ali Paşa AYAS

Bilkent Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ

Gazi Üniversitesi
Panelist:
Prof. Dr. Nejla YÜRÜK

Gazi Üniversitesi
Panelist:
Dr. Nurhayat Gürel

Burdur Suna Uzal Ortaokulu