Poster

Bir birey ya da grubun katılımcılara kongre teması veya konu alanları üzerine yapılmış kuramsal, görgül ya da uygulamalı çalışmaların sonuçlarını düşünce veya deneyimlerini bir poster aracılığıyla aktardığı etkileşimli sunumdur. Kongremiz çevrim içi ortamda olacağı için posterlerinin etkin sunumunu buna dikkate alarak yapmalıdırlar. Katılımcılar, poster bildirilerini 19 Mayıs 2021 tarihinden itibaren belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış zaman diliminde, kendilerine ayrılan çevrim içi ortamda posterlerini paylaşarak çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir. Başvurularda ilk yazar olarak belirtilen yazar aynı zamanda poster sunumundan sorumlu kişi olarak belirlenir.

 • Kongrede sunulacak poster bildiri özeti 300-500 kelime arasında olmalıdır.
 • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç yer almalıdır.
 • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
 • Özet Kitapçığında yer alacak özetiniz için POSTER BİLDİRİ ÖZET ŞABLONU bilgisayarınıza indirerek bu formatta oluşturunuz. Yükleyeceğiniz dosya adı [Bildiri No]_Nolu Poster Bildiri _[İlk yazar Ad Soyad] şeklinde olmalıdır. “Dosya Gönder” kısmına tıklayarak bildiri numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Dosyanızın Microsoft (.doc) veya Microsoft (.docx) formatlarından birisinde olduğundan ve format bölümünde doğru seçeneği işaretlediğinizden emin olunuz. Birden fazla dosya yüklediğinizde sisteme en son yüklediğiniz geçerli olacaktır.
 • Kabul edilen poster bildirilerin düzeltmeleri yazar(lar) tarafından yapılacak olup sisteme yüklenen düzeltilmiş versiyonlarında Kongre Kurulları tarafından herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Posterlere resim, tablo, grafik vb. kısımlar da eklenebilir.

POSTER HAZIRLAMA ve TASARIM KURALLARI
Posterler dik olarak dizayn edilmelidir. Yazı karakteri Arial, Calibri veya Times New Roman kalın yazı tipinde olmalıdır.

 • Poster Başlığı: Poster Adı 72 pt. veya üstü iki satırı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Düzen: Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 m’den okunabilmelidir.
 • Yazım Kuralları: Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazar Ad(lar)ı 48 punto Arial/Calibri/Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Yazar adres(ler)i 36 punto Arial/Calibri/Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.
 • Metin başlıkları 48 punto Arial/Calibri/Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Metin 36 punto Arial/Calibri/Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

Poster Bildirileriniz ppt, pptx veya pdf uzantılı olmalıdır.

Örnek POSTER ŞABLONU için TIKLAYINIZ.

Posterde aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır.
1.  Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
2.  Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
3.  Önemli noktaları vurguladım mı?
4.  Kelimeler ile görsel malzemeler arasında denge var mı?
5.  Posterin yazım tarzı anlaşılır mı?
6.  Açıklama yapmadan poster anlaşılıyor mu?