Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı

Prof. Dr. Adnan BOYACI - MEB Öğr. Yet. ve Gel. Genel Müdürü

Prof. Dr. Sibel KARAKELLE - MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Dündar YENER - FEAD Başkanı