Kayıt

KATILIM ÜCRETLERİ *

Bildiri / Atölye / Çalıştay Başvurusu Kayıt Ücretleri
(30 Nisan 2021'e kadar)
Sunum Yapacak Katılımcılar (Bildiri, Poster, Atölye/Çalıştay) 200 TL
Atölye/Çalıştay Katılımcıları (Katılım Belgesi Verilecektir) 100 TL
Dinleyiciler Ücretsiz
* Yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV dahil edilmiştir.

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler (Sunum Yapan Katılımcılar)

 • Sunumların çevrimiçi (online) yapılmasının sağlanması,
 • Bütün çalıştay ve panellere çevrimiçi (online) katılım sağlanması
 • e-katılım belgesi,
 • Özet e-kitabında bildirilerin yayımlanması,
 • Kongre program e-kitapçığı,

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler (Atölye/Çalıştay Katılımcıları)

 • Bütün çalıştay ve panellere çevrimiçi (online) katılım sağlanması
 • e-katılım belgesi,
 • Kongre program e-kitapçığı,

Not: Dinleyiciler her oturum için çevrimiçi ortamın izin verdiği sayıda alınabilecektir.

KONGRE HESABI: Kongre katılım ücretleri ve sponsor ödemeleri için FEAD’a ait:

Banka Adı: TC Ziraat Bankası
Şube Adı: ODTÜ/ANKARA
Hesap Adı: Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)
IBAN: TR9400 0100 1537 7206 9583 5002
Hesap No: 1537-72069583-5002

hesap kullanılacaktır.

ÖNEMLİ: İşlemin “Açıklama” kısmı size uygun olan şekilde, aşağıdaki gibi doldurulacaktır:

1. Sunum Yapacak Katılımcılar (Bildiri, Poster, Atölye/Çalıştay):

[Ad Soyad]_[Bildiri/Gönderi No]_UFBMEK2021
DEKONT AÇIKLAMA KISMI ÖRNEK: Derya DENİZ_14_UFBMEK2021

 • Kongreye katılacak her katılımcının kayıt ücreti yatırması zorunludur. Ortak yazarlı çalışmalar için, kongreye bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir.
 • Önerilen bir sununun kongre programında yer alabilmesi için öneri sahiplerinden en az birinin kayıt ücreti belirtilen tarihlere kadar yatırması gerekmektedir.
 • Katılım ücretine en fazla 2 gönderi türü (İki bildiri, iki çalıştay, bir bildiri bir çalıştay vb.) dahildir. Katılımcıların, iki gönderi türü sonrası her gönderi türü için 100 TL ödemeleri gerekmektedir.
 • Katılım belgeleri sunumlar gerçekleştirildiğinde, sunumu yapılan bildirilerin yazarlarına verilecektir. 
 • Yatırılan ücretlerin iadesi yapılmayacaktır.

Ödeme Dekontları ufbmek2020@mehmetakif.edu.tr adresine e-posta konusu olarak dekont açıklama kısmına yazılan bilgilerin aynısı girilerek gönderilmelidir.

2. Atölye/Çalıştay Katılımcıları

 [Ad Soyad]_Çalıştay_UFBMEK2021

DEKONT AÇIKLAMA KISMI İÇİN ÖRNEK: Derya DENİZ_Çalıştay_UFBMEK2021

Çalıştay ve Atölyeler hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Çalıştay ve Atölyelere kayıtlar belirtilen katılımcı sayısı ile sınırlıdır.
 2. Çalıştay/Atölye katılım için KAYIT FORMUnu doldurma ve katılım ücretini yatırma (sunum yapacak katılımcı veya çalıştay/atölye katılımcısı olarak) şartı aranacaktır. Kayıt formunu dolduran katılımcımız, katılım ücretini yatırdıktan sonra dekontlarını ufbmek2020@mehmetakif.edu.tr adresine gönderdiğinde çalıştay/atölye katılımcı kayıtları kesinleştirilecektir.
 3. Çalıştay veya atölyelere katılmak isteyen bildirili (sözlü, poster) bir katılımcımız, zaten katılım ücreti ödeyerek dekontlarını göndermişse, bu işlemi tekrar yapmaya gerek duymadan sadece kayıt formunu doldurmalıdır.
 4. Çalıştay/atölye başlama saatlerinin çakışması durumunda, çakışan çalıştay veya atölyeden hangisine önce kayıt yaptırmışsanız ona kaydınız kesinleştirilecektir.
 5. Çalıştay veya atölyelere kaydını kesinleştiren katılımcı sayımız, belirtilen katılımcı sayı sınırına ulaştığında bu çalıştay veya atölyeye kayıt alınmayacaktır. Bundan sonra ilgili çalıştay veya atölyeye kayıt yaptıramayacaksınız. Bu nedenle katılım ücreti ödemeden önce KAYIT FORMUnu doldurunuz. Katılmak istediğiniz çalıştayın adı kayıt formunda bulunmuyorsa katılım ücretini kesinlikle yatırmayınız, ücret iadesi yapılmamaktadır.
 6. Kaydını kesinleştiren (kayıt formunu doldurup katılım ücretini yatırıp dekontunu ufbmek2020@mehmetakif.edu.tr adresine gönderen) katılımcımız 5. Maddede belirtilen çakışma durumunda yaşanacak uygulama dışında tek bir katılımcı ücreti ödeyerek istediği çalıştay veya atölyeye katılabilir.
 7. Çalıştay katılım belgeleriniz, ilgili çalıştaya katılarak çalıştay süresi boyunca takip ettiğiniz (çevrim içi kayıtlardan) onaylandığında sizin adınıza hazırlanarak eposta adresinize gönderilecektir.

Çalıştay/Atölye KAYIT FORMU için TIKLAYINIZ.

Ödeme Dekontları ufbmek2020@mehmetakif.edu.tr adresine e-posta konusu olarak dekont açıklama kısmına yazılan bilgilerin aynısı girilerek gönderilmelidir.