Çalıştay/Atölye

Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir oturum, içeriğine bağlı olarak, 50 ila 90 dakika sürebilir. Çalıştaylar uygulamaya dönük olmalıdır ve katılımcılarının işbirliğini sağlayan, net sonuçları ve somut çıktıları olan, verimli çalışma toplantıları olarak gerçekleşmeleri planlanmalıdır. Çalıştay/Atölye çalışmalarında katılımcılardaki bilgiler bir araya getirilir ve çalıştay çıktıları ile ilgili sorumluluk almaları sağlanır.

Çalıştay ile aynı anlama gelen “atölye” kelimesini de kullanma nedenimiz, sadece akademisyenlerin değil “iyi örnekler” kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalara imza atan öğretmenlerimizinde lider olarak katkı sunacağı “Öğretmen Atölyeleri” niteliğindeki çalışmaların da bu kapsamda değerlendirilecek olmasıdır. Bu kapsamda kongredeki atölye çalışmalarına katılacak fen bilimleri ve matematik öğretmenleri ile daha etkileşimli toplantılar planlanacak ve kongre sonunda bu öğretmenlerimize de katılım sertifikaları verilecektir.

  • Kongrede sunulacak çalıştay/atölye özeti 300-500 kelime arasında olmalıdır.
  • Özette, çalışma ile ilgili amaç, önem, önceki örnekler, çalıştay ekibi (varsa görev dağılımı), hedef kitle, çalıştayın verimli olacağı en az – en fazla katılımcı sayıları, oturma düzeni, katılımcılardan istenilen araç-gereçler belirtilmelidir. Özette ayrıca, “Süre-Konu Başlığı-Yapılacaklar-Hedeflenen Kazanım” başlıklarını içeren 10-15 dakikalık kesitler halinde sunan bir etkinlik planı tablo halinde sunulmalıdır. (Not: Özeti sisteme yüklerken formatı bozulması sorun teşkil etmeyecektir; özet kitapçığında Word dokümanı olarak gönderdiğiniz özet kullanılacaktır.)
  • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
  • Özet Kitapçığında yer alacak özetiniz için ÇALIŞTAY/ATÖLYE ÖZET ŞABLONU'nu bilgisayarınıza indirerek bu formatta oluşturunuz. Yükleyeceğiniz dosya adı [Bildiri No]_Nolu Çalıştay-Atölye _[İlk yazar Ad Soyad] şeklinde olmalıdır. “Dosya Gönder” kısmına tıklayarak bildiri numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Dosyanızı Microsoft (.doc) veya Microsoft (.docx) formatlarından birisinde olduğundan ve format bölümünden doğru seçeneği işaretlediğinizden emin olunuz. Birden fazla dosya yüklediğinizde sisteme en son yüklediğiniz geçerli olacaktır.
  • Kabul edilen Çalıştay/Atölyelerin düzeltmeleri yazar(lar) tarafından yapılacak olup sisteme yüklenen düzeltilmiş versiyonlarında Kongre Kurulları tarafından herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
  • • Çalıştay/Atölye başvurularının kabulünü takiben liderlerin çalıştay veya atölyeyi gerçekleşmede ortamda ihtiyaç duyacakları temel elemanlar (priz, uzatma kablo, wi-fi internet, masa düzeni vb.) konusunda kongre düzenleme kurulu ile ufbmek2020@mehmetakif.edu.tradresinden irtibata geçmeleri önem arz etmektedir.

Çalıştay/Atölye ekibi en fazla 5 kişiden oluşmalıdır. Çalıştay ekibine herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır. Bir çalıştayın
katılımcıları:
1- O çalıştaya kayıt yaptıranların tamamı,
2- Herhangi bir çalıştaya veya kongreye kayıt yaptıranlar arasından o çalıştaya kaydolanlar
3- Uzaktan eğitim portalının izin verdiği sayıda o çalıştaya dinleyici olarak kayıt yaptıranlar şeklinde belirlenecektir.

"Katılım Belgesi" sadece kongreye ve çalıştay katılımcılarına ilgili çalıştaya katıldığına dair verilecektir. Çalıştaylara katılımcıların belirlenmesine yönelik olarak kongre sayfalarındaki duyuruları takip ediniz.