Tema ve Konu Alanları

Kongrede fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla aşağıdaki tema ve konu alanları çerçevesinde sözlü bildiri ve poster sunuların yanı sıra; çalıştay, atölye, panel ve yuvarlak masa toplantısı gibi farklı etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır. Kongrenin sunu dili Türkçe’dir.

Tema

Matematik ve fen eğitiminde sistemik değişim: Vizyon, odak, sürdürülebilirlik, uygulama

Konu Alanları

Biyoloji Eğitimi

Çevre Eğitimi

Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilimleri veya Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Fizik Eğitimi

Kimya Eğitimi

Matematik Eğitimi

Öğretmen Yetiştirme

Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarımı